Барлық депозиттер
Шарттар
Салым валютасы
Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында салымдар бойынша мәмілелерді қарастыру, мақұлдау және жасасу рәсіміне қатысты жекелеген талаптар белгіленген жағдайда, онда осы мәмілелер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген рәсімдер мен мерзімдерге сәйкес жасалады.

Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!

Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%