Артқа
19.07.2016

«Bank RBK» АҚ клиенттерінің назарына!!!

Құрметті клиенттер!

        «Bank RBK» АҚ Банк және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмайтын жеке тұлға арасында жасалған банктік қарыз шартының талаптарының клиент үшін жақсарған өзгерістері туралы хабарлайды.
        Банк клиенттің өтеу кестесімен белгіленген мерзім ішінде қарыз сомасын қайтару және/немесе сыйақыны төлеу бойынша міндеттерін бұзғаны үшін, мерзімі кешіктірілген 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде - кешіктірген әр күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасының 0,5 пайызы мөлшерінде, мерзімі кешіктірілген 90 (тоқсан) күнтізбелік күн өткен соң - кешіктірген әр күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасының 0,03 пайызы мөлшерінде, бірақ банктік қарыз шарты қолданылатын әр жыл үшін берілген қарыз сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын тұрақсыздық айыбын (өсімақы) қолданады.

        Аталған шарт 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енді.

Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!

Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%