Артқа
28.04.2017

«Bank RBK» АҚ акционерлері мен инвесторлары назарына!

«Bank RBK» АҚ акционерлеріне
 
«Bank RBK» АҚ акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының өтуі туралы
Х А Б А Р Л А М А
 
«Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Банк) Басқармасы, Банктің Атқарушы органы ретінде өзінің орналасқан орнымен: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әди Шәріпов көшесі, 84 Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 35 бабына сәйкес Банк Директорлар кеңесінің бастамасымен шақырылған акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жылдық жалпы жиналысының өтуі туралы Банк Акционерлеріне хабарлайды.
Банк Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысы (бұдан әрі - Жиналыс) 2017 жылдың 30 мамыр күні Астана қаласы уақыты бойынша сағат 11:00-де Алматы қаласы, Республика, 15 бойынша өтеді.

КҮН ТӘРТІБІ:
1. 2015 жылға Банктің жылдық қаржы есептемесін және 2016 жылға аудиторлық ұйымның Есебін бекіту туралы.
2. 2016 қаржы жылына «Bank RBK» АҚ таза табысын үлестіру тәртібін анықтау туралы. 2016 жылдың қортындысы бойынша «Bank RBK» АҚ акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдау.
3. 2016 жылы акционерлердің «Bank RBK» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне үндеуі және оларды қарастыру қортындылары туралы.
4. «Bank RBK» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органдарының сыйақы мөлшері және құрамы жөнінде Банк акционерлерін хабарландыру туралы.
5. «Bank RBK» АҚ орналастырылған акцияларың сатып алужәне оларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алукезінде құнын анықтау әдістемесі  Ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы.
Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі 2017 жылдың 27 сәуірінде Астана қаласы уақыты бойынша сағат 00:00-де, «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ құрылған.
Жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құрғаннан кейін, бұл тізімге кірген тұлға өзінің иелігіндегі қоғамның дауыс беру акцияларына иесіздендіру жүргізген жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл орайда, акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттары болуы қажет.
Жиналыстың күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша материалдар таныстыру үшін 2017 жылдың 19 мамырында Атқарушы органның орналасу орны бойынша қолжетімді болады.
Анықтама телефондары: (727) 330 90 30 ішкі 1260, ф.(727) 292-01-44.
 
Жиналыс "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 13, 35-37, 39-52 баптарына және акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің өзге де нормаларына сәйкес өткізіледі.
Жиналыс ашылғанға дейін, 2017 жылдың 30 мамыры күні сағат 10:00-ден бастап 10:50-ге дейін Жиналыс өткізу орны бойынша келген акционерлердің тіркеуі өтеді. Акционер/акционердің өкілі өзінде жеке басын растайтын құжат және акционерлер өкілдерінің өкілеттігін растайтын сенімхат (жиналыста акционер мүддесін өкілдік ету кезінде) болуы қажет. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
Кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайта Жиналыс 2017 жылдың «31» мамыр күні Астана қаласы уақыты бойынша сағат 11:00-де сол мекенжай бойынша өтеді. Қайта Жиналыс қатысушыларының тіркеуі жиналыс өту орнында 2016 жылдың 31 мамыр күні Астана қаласы уақыты бойынша сағат 10:00-ден до 10:50-ге дейін жүргізіледі.
Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады.
Акционерлердің жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыс ашу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайларды есепке алмағанда, бұрын жарияланған уақытынан ерте ашылмайды.
Жиналыс төрағаның (президиум) және Жиналыс хатшысының сайлауын өткізеді және дауыс беру нысанын анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасын (президиум) және хатшысын сайлау бойынша дауыс беру кезінде әр акционер бір дауысқа ие және дауыс берушілердің көпшілігінің таңдауымен шешім қабылданады.
Атқарушы орган мүшелері, жиналысқа қатысатын барлық акционерлер атқарушы органға кіру жағдайын есепке алмағанда, акционерлердің жалпы жиналысына өкілдік ете алады.
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде оның төрағасы қарастырылған сұрақ бойынша пікірталасты тоқтату туралы, сонымен қатар ол бойынша дауыс беру әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
Мұндай сөз сөйлеу акционерлердің жалпы жиналысының  регламентін бұзса немесе аталған сұрақ бойынша пікірталас тоқтатылған жағдайларды есепке алмағанда, Төраға күн тәртібіндегі сұрақты талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне кедергі келтіруге құқығы жоқ.
Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысының үзілісі туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелей сұрақтарын қарастыру мерзімін ауыстыру туралы шешімін қабылдауға құқылы.
Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық сұрақтарды қарастырғаннан кейін және олар бойынша шешім қабылданған соң аяқталды деп жарияланады.
Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығына және шынайылығына жауап береді.

Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!

Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%