Артқа
23.09.2016

««Bank RBK» АҚ акционерлер назарына!

Хабарландыру
 
Құрметті Акционер!

«Bank RBK» Банкі» акционерлік қоғамының басқармасы (бұдан былай – Банк, қоғам), 050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әди Шәріпов к-сі, 84 мекенжайы бойынша орналасқан Банктің Атқарушы органы ретінде акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы Банк акционерлерінің Кезектен жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлайды.
Банк акционерлерінің Кезектен жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының (бұдан былай – АҚ туралы Заң) 37-бабына сәйкес Банктің Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылған.
Банктің Директорлар кеңесі бірыңғай нысанда сырттай дауыс беру үшін акционерлерге бюллетеньдерді (бұдан былай – Бюллетеньдер) тарату арқылы акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы Банк акционерлерінің Кезектен жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылдады.
Жиналыста дауыстарды санау үшін акционерлерге Бюллетеньдерді берудің соңғы күні: 2016 жылғы 15 қарашада сағат 10:00.
Жиналыста дауыстарды санау «Bank RBK» АҚ Атқарушы органының орналасқан орны бойынша 2016 жылғы 15 қарашада сағат 10:10 бастап 12:00 дейін жүргізіледі.
Жиналысты өткізген кезде кворум болмаған кезде Жиналыс қайтадан жүргізілмейді.
Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлердің тізімі 2016 жылғы 22 қыркүйек сағат 00:00 жағдайына құрастырылған.
Жиналыстың күн тәртібі:
1.      «Bank RBK» АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру туралы.
2.      «Bank RBK» АҚ басым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тәртібін өзгерту туралы.
3.      «Bank RBK» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.
4.      «Bank RBK» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.
5.      «Bank RBK» АҚ Дивидендтік саясатына өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.
6.      «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережесіне өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.
Жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар танысу үшін Атқарушы органның орналасқан орны бойынша 2016 жылғы 01 қарашадан бастап қол жетімді болады.
Сырттай дауыс беруді және сырттай дауыс беруге арналған процедураны өткізу тәртібі
АҚ туралы Заңның 45-бабына сәйкес Бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады. 
 Егер Бюллетеньдерді тiркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретiн акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентiн иеленген акционерлердің Бюллетеньдері тiркелсе, жиналыс күн тәртiбiндегi мәселелердi қарауға және олар бойынша шешiм қабылдауға құқылы.
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. 
Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы қол қоюға және заңды тұлғаның мөрімен (ол болған кезде) куәландырылуға тиіс.
Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ (ол болған кезде) бюллетень жарамсыз деп есептеледі.
Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.
Барлық акционерлерден тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер дауыстарды санаудың белгіленген күнінен ерте түскен кезде дауыстарды ерте санауға болады.

Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!

Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%