Артқа
22.06.2012

«Bank RBK» АҚ акционерлерінің назарына

Осымен Банк 12.06.2012 ж. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды бақылау және қадағалау жөніндегі комитеті «Bank RBK» АҚ Акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіткенін және 12.06.2012 ж. № А3545 Хабарламаны бергенін хабарлайды.

Берілген Хабарламаға сәйкес 01.04.2012 ж. жағдай бойынша 500 000 (бес жүз мың) жай және 450 000 (төрт жүз елу мың) артықшылықты акциялар орналастырылды. Жарғылық капитал 9 500 000 000 (тоғыз миллиард бес жүз миллион) теңге мөлшерінде қалыптастырылды.

«Bank RBK» Банкі» АҚ
 

Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!

Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%