Артқа
28.05.2015

Жылжымалы мүлік кепіліне қатысты өзгерістер

Құрметті клиенттер!
 
        «Bank RBK» АҚ жылжымалы мүлік бөлігінде кепілдік институтының мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған Қазақстан Республикасының заңнамаларындағы өзгерістер туралы хабарлайды.

        Заңнамадағы жаңа түзетулер келесіні көздейді:
        - Кепiл туралы шартта кепiл нысанасы мен оны бағалау, кепiлмен қамтамасыз етiлетiн мiндеттеменiң мәнi, мөлшерi немесе ең жоғары сомасы және орындалу мерзiмi көрсетiлуге тиiс. Сонымен қатар, онда кепiлге қойылған мүлiк тараптардың қайсысында екендігі және оны пайдалануға болатындығы көрсетiлуге тиiс. Тараптардың келісуі бойынша кепілмен қамтамасыз етудің нақты сипаттамасы талап етілместен, кепіл нысанасы болып табылатын жылжымалы мүліктің және (немесе) жылжымалы мүліктің жекелеген санаттарының  кепіл нысанасының жалпы сипаттамасы болуы мүмкін;
        - Шартпен немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерде көзделген жағдайларда кепiл құқығы кепiлге қойылған мүлiктi пайдалану нәтижесiнде алынған бөлiнетiн жемiстерге, өнiмге және кірістерге, сондай-ақ кейіннен иемденген активтер мен ауыстырылған активтерге қолданылуы мүмкін.

        Жоғарыда аталған нормаларға сәйкестендіру мақсатында «Bank RBK» АҚ-да Банктің ішкі нормативті құжаттарына өзгерістер енгізу бойынша тиісті іс-шаралар жүргізілді.

Сіздің Bank RBK

Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!

Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%